สาวท่าเลน

รูปภาพของฉัน
ต.เขาทอง อ.เมือง จ.กระบี่, ภาคใต้, Thailand
จบการศึกษาด้านรัฐศาสตร์(ปกครอง)ศึกษาต่อด้านเทคโนโลยีการศึกษา ผ่านงานเอกชนเล็กน้อย รับราชการ 23 ปี เบื่อระบบราชการทีีการเมืองแทรกแซงมาก ตัดสินใจลาออก มาเดินตามรอยเท้าพ่อ มุ่งมาจน อยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียง "our lost is our gain" สุขภาพจิตดี สุขภาพกายก็ดีตาม สบายดี

Desert Rose : กุหลาบแห่งทะเลทราย

ชวนชม (Desert Rose; Impala Lily; Mock Azalea) เป็นชื่อของพรรณไม้ที่มีสีสันของดอกสวยงาม เป็นไม้ที่ปลูกเลี้ยงง่าย ทนต่อสภาพแห้งแล้งมาก จนได้รับสมญาว่า Desert Rose (กุหลาบทะเลทราย) นอกจากนี้ตามความเชื่อของคนไทยชื่อ "ชวนชม" ยังเป็นชื่อที่มีความไพเราะเป็นศิริมงคล และชาวจีนเรียกว่า "ปู้กุ้ยฮวย" ซึ่งแปลว่า ดอกไม้แห่งความร่ำรวย เจริญรุ่งเรือง...

วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555

สมุดรวมภาพไม้ดอก

นับตั้งแต่ปลายปี 2548 สาวท่าเลนได้เข้ามาอยู่ที่บ้านสวนของคุณแม่อุบล ปานุราช เพื่อมุ่งมาจน  และตั้งใจว่าจะทำสวนแห่งนี้ให้เป็นสวนที่เต็มไปด้วยต้นชวนชมทั่วทั้งผืนป่า  และตั้งใจว่าจะทำกสิกรรมปลูกดอกไม้ใบหญ้าแบบเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งดอกไม้ที่ปลูกก็มีเติบโตและตายจาก...โดยได้รวบรวมภาพไว้ในสมุดภาพเล่มนี้
 ปี 2549
ปี 2550


      2551